Øyeokularet

Øyeokularet

Mange er ikke klar over at søkeren på kameraet har en justering for tilpassing til ditt øye. Ofte har du en variabel på + – 1,5. Du gjør følgende. Se i søkeren opp mot en lys himmel, da ser du ofte fokuspunkter i søkeren som små firkanter eller liknende. Juster nå det lille hjulet ved søkeren til punktene blir så skarpe som mulig.

Ser du ikke tydelig selv når hjulet er skrudd helt ut den ene eller andre veien, er det mulig å kjøpe og bytte ut søkeren tilpasset ditt øye, så slipper du å fotografere med eksempel briller.
Det er viktig å ha kontroll på dette , spesielt ved nær-opptak og portrett fotografering.

Share with your friendsSubmit