Manuell Setting

Manuell Setting

Kameraet har mange innstillinger på Programhjulet, blant annet manuell, som mange tror er svært vanskelig. Men det er faktisk bare en annen måte å stille inn kameraet på med hensyn til lysinnslipp, særlig når du har god tid. Når du er på stranda eller svaberget og ser på solnedgangen, kan du prøve dette. Sett Programhjulet i M. Nå er det litt avhengig av hvilket objektiv en bruker, men ofte vil en ha med både forgrunn og solnedgangen. Teknisk: Bruk manuell ISO, og sett den til 200. Velg en blenderverdi mellom ca. 7-11. Nå må du se på lysmåleren, på skjermen eller i søkeren. Dermed justerer du lukkertiden så du ser markøren for lysmåleren som beveger seg, og sett den til 0 som en start. Dette gjør du med hjulet du dreier rundt. I begge de to motivene du ser her, er det mulig du trenger å justere lysmåleren til minus siden, kanskje -1 eller -1,5.


Nå skal du være nære med riktig setting for eksponering. Har du ikke med deg et lite stativ, sett kameraet støtt på en flat sten eller liknende, og aktiver selvutløser. Trykk utløseren halvveis så kameraet fokuserer, og det blir jo nærmest uendelig. Så tar du bildet. Hvis nå bildet blir for lyst eller for mørkt, da justerer du lukkertiden på nytt slik at lysmåleren går litt mer mot pluss eller minus, avhengig av hvilket resultat du vil ha. Ta et par forskjellige komposisjoner, og så kan du jo sette kameraet tilbake til den innstillingen du hadde før.

Share with your friendsSubmit