Histogram

Histogram

Histogrammet er en grafisk fremstilling om din eksponering.

Får du for lyse eller for mørke bilder vil du kunne se det på kameraets histogram. Slipper kameraet inn for mye lys vil du ofte se histogrammet starte fra noe til høyre for den venstre stolpen og «stanger» i den høyre stolpen. Motsatt, slipper kameraet inn for lite lys, starter ofte histogrammet et stykke opp på den venstre stolpen og faller ned på den horisontale linjen før den høyre stolpen.

I bildet til venstre vil histogrammet starte et stykke oppe på den høyre stolpen, mens det høyre bildet vil gi et histogram som startet et stykke ut på den horisontale linjen og stange oppe ved den høyre stolpen. En skal ikke slavisk følge dette, men det kan ofte være en god indikasjon om din eksponering. Dette handler alt i alt om at du skal ta vare på lyse og mørke detaljer i bildet så godt som mulig.
Dette er noe jeg går nøye gjennom på kurs i viderekommende fototeknikk og kurs i bildebehandling.

Share with your friendsSubmit